Home Album Instagram
 
ภาพสวยใช่ว่ากล้องจะต้องราคาแพง ดูภาพเหล่านี้แล้วคุณจะเข้าใจการถ่ายภาพมากขึ้น
ใครว่าซื้อกล้องราคาแพงๆ แล้วภาพจะออกมาสวยเหมือนมือโปร ตัดความคิดนั้นทิ้งไปได้เลยค่ะ เลือกซื้อกล้องเท่าที่งบประมาณเรามี แล้วเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายภาพคือสิ่งสำคัญ ไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศก็ได้วิวสวยๆ เหมือนกันค่ะ ลองปรับมุมมอง ฝึกฝีมือ เรียนรู้เทคนิคจากภาพถ่ายที่ชื่นชอบแล้วลองนำมาปรับใช้กับแนวทางของตัวเอง เชื่อว่าทุกคนต้องมีภาพสวยๆ ได้เหมือนกัน อีกอย่าง! ประสบการณ์ก็สำคัญเช่นกัน เพราะฉะนั้น หยิบกล้องออกไปถ่ายรูปกันค่ะ ที่มา https://goo.gl/2G9SXS