Home Album Instagram
 
สวยงามดั่งภาพวาด!! 'กำแพงเมืองจีน' เมื่อถูกหิมะปกคลุม ก็จะสวยงามประมาณนี้
งามดั่งภาพวาดจริงๆ สำหรับภาพความสวยงามของแนวกำแพงเมืองจีน ด่านเจี้ยนโค่ว เขตไหวโร่ว นครหลวงปักกิ่งที่ทอดตัวยาวสวยงาม อีกทั้งยังถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ยิ่งทวีคูณความงดงามให้เหมือนดั่งภาพวาดขึ้นไปอีก โดยภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่มา http://bit.ly/33HjD4G