POINTS

BEC-TERO RADIO Points คืออะไร?

 • BEC-TERO RADIO POINTSคือคะแนนที่ได้จากการสะสมเวลาการฟังคลื่นในเครือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จำนวน 6 คลื่น ได้แก่ HITZ 955, Eazy FM 105.5, STAR FM, TofuPOP Radio.FM, Rock On Radio.FM และ Rad Radio.FM โดยเป็นการรับฟังผ่านทาง Mobile Application “BEC-TERO RADIO” (การรับฟังผ่าน Mobile Application อื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวไว้ จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
 • ผู้ฟังต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสะสมคะแนน โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ เพื่อเริ่มการสะสมคะแนน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง Mobile Application BEC-Tero Radio และทางเว็บไซต์ www.becteroradio.com

การสะสมคะแนน BEC-TERO RADIO Points

 • การฟังทุกๆ 1 นาที จะได้รับ 1 คะแนน โดยนับเวลาการฟังแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่หยุดฟัง หรือออกจากแอพพลิเคชั่นคะแนนจะหยุดนับ และจะกลับมาเริ่มนับใหม่ เมื่อกดปุ่มเล่นต่อ
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกไปตามคลื่นที่ท่านฟัง เช่น ฟัง HITZ 955 ครบ 60 นาที ท่านจะได้รับคะแนน HITZ Point 60 คะแนน, ฟัง STAR FM ครบ 120 นาที ท่านจะได้รับคะแนน STAR Point 120 คะแนน
 • ท่านสามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application “BEC-Tero Radio”โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ
 • การสะสมคะแนน BEC-TERO RADIO Pointsเป็นการสะสมคะแนนแบบรายปี คะแนนของท่านจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59น. ของทุกปี ไม่สามารถยกยอดคะแนนไปใช้ในปีถัดไปได้ในทุกกรณี และคะแนนจะเริ่มการสะสมใหม่ในวันที่ 1 มกราคม เวลา 00.00น. ของปีถัดไป
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะนำมาใช้แลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของรางวัลพิเศษ รวมทั้งสิทธิ์ในการร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆของทางคลื่น โดยสามารถติดตามรายละเอียดการร่วมสนุก และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้

เงื่อนไขของการสะสมคะแนน BEC-TERO RADIO Points

 • การเริ่มสะสมคะแนน ผู้ฟังต้องทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Mobile Application โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ ซึ่งสามารถสมัครผ่านคลื่นไหนก็ได้ 1 ใน 6 คลื่น และเป็นการสมัครเพียงครั้งเดียว จะสามารถใช้สะสมคะแนนได้ทุกคลื่น
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกตามคลื่นที่รับฟัง โดยไม่สามารถนำโอนย้าย หรือนำคะแนนมารวมกันได้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล หรือร่วมสนุกกิจกรรม 1 บัตรประชาชนต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ ซึ่งต้องมีตัวตนจริง และตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่ามีมากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คะแนน BEC-TERO RADIO Pointsไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ช่องทางในการสะสมคะแนนการฟัง สามารถทำได้ผ่านทาง Mobile Application“BEC-TERO RADIO” เท่านั้น ซึ่งมีทั้งระบบ iOS และ แอนดรอยด์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกรับของรางวัล และ/หรือกิจกรรมได้ ตามดุลยพินิจของทางบริษัท
 • บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่น อันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำของบุคคลที่สาม
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต ปลอมแปลงข้อมูล หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาเงื่อนไขที่วางไว้ หรือนำคะแนน BEC-TERO RADIO Pointsไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกคะแนนทั้งหมดทันที เรียกคืนของรางวัล และไม่ตัดสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากกรณีดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดในทุกกรณี