NEWS

สภากาชาดไทย เร่งระดมทุน แคมเปญ '63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63' มอบชุดธารน้ำใจ และแจกอาหารปรุงสุกให้ผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

Jun 18, 2020 / ดู 1,668 ครั้ง
สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ เปิดระดมทุนแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” พลังน้ำใจ 63 บาท แปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563 เพื่อมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการสแกน QR CODE  E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนัก สีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0  สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 
 
 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สภากาชาดไทย ดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิและการเมืองใด ๆ ด้วยการ “ป้องกัน และ “เยียวยา” ผ่านสถานีกาชาด เหล่ากาชาด 76 จังหวัด และกิ่งกาชาด 240 อำเภอทั่วประเทศ ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนใยแมงมุมในพื้นที่ของสภากาชาดไทย โดยทำงานร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ปัจจุบันพบว่ายังมีผู้ได้รับผลกระทบอีกจำนวนมากที่ขาดแคลนอาหารในการประทังชีพ สภากาชาดไทยจึงจัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนนทบุรี วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น มอบอาหารปรุงสุกไปแล้วกว่า 104,422 ชุด นอกจากนี้ยังมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 10 ล้านชิ้น และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต Covid-19 ไปแล้วจำนวน 122,356 ชุด มูลค่า 80,754,960 บาท ในพื้นที่ 63 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563) 
 
 
สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ จึงเร่งระดมทุนและเชิญชวนบริจาคเงินผ่านแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” ด้วยการสแกน QR CODE  ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า หรือโพสต์ แชร์ สื่อประชาสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อร่วมกันบอกต่อ และติดแฮชแท็ก #63บาทสู้Covid เปิดรับบริจาค 63 วัน นับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 9 กรกฎาคม ศกนี้
 
  
 
 

 


ข่าวอื่นๆ

+more