NEWS

แจ้งเบาะแสลอบขนแบรนด์เนมหนีภาษี มีรางวัลนำจับ 20%

Sep 11, 2019 / ดู 1,072 ครั้ง

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังพบการลักลอบขนสินค้าแบรนด์เนมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยในปีที่ผ่านมากรมศุลกากรสามารถจับกุมสินค้าแบรนด์เนมลักลอบได้ทั้งหมด 60 ล้านบาทต่อปี ส่วนในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 - 3 ก.ย. 62) จับกุมสินค้าแบรนด์เนมลักลอบได้เพิ่มขึ้นถึง 90 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อถูกจับได้ว่ามีการลับลอบขนสินค้าผ่านช่องที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง หรือ ช่องสีเขียว ผู้ที่ถูกจับได้กว่า 90% ยินยอมให้ริบสินค้ามากกว่าถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย เนื่องจากโทษตามกฎหมาย คือ ปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ
 
ทั้งนี้ หากประชาชนแจ้งเบาะแส หรือ มีหลักฐาน เกี่ยวกับผู้การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีส่งมาให้ที่กรมศุลกากร และเมื่อกรมตรวจสอบว่ามีความผิดจริง คนแจ้งเบาะแสจะได้รางวัลนำจับจากกรม 20% ของมูลค่าสินค้าที่นำไปประมูลขายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท
 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมยังใช้ระบบบริหารความเสี่ยงสุ่มตรวจจับ โดยยังไม่มีการตรวจค้น 100%  เนื่องจากจะกระทบการเดินทาง แต่ต่อจากนี้กรมจะเข้มงวดในการตรวจสอบให้มากขึ้น คาดว่าหลังจากกรมติดตั้งเครื่องเอกซเรย์แบบคร่อมสายพานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้ง 23 เครื่องเสร็จสิ้นและเริ่มเปิดใช้ระบบต้นปีหน้า จะสามารถตรวจสอบสินค้าลักลอบผ่านทางกระเป๋าของผู้โดยสารได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งทำให้เกิดประเด็นความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจ
 
ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมศุลกากรพบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ศุลกากร พ.ศ. 2560 จำนวน 2,869 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 252.7 ล้านบาท แบ่งเป็น คดีลักลอบ 18.4% และคดีหลีกเลี่ยง 81.6% โดยสินค้าที่มีมูลค่าลักลอบนำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยาเสพติดประเภท เคตามีน โคคาอีน และเมทแอมเฟตามีน ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าลักลอบส่งออกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน กระบือมีชีวิต และบุหรี่

ข่าวต้นฉบับ thairath

ภาพประกอบ punpro