NEWS

เตรียมงง! ขนส่งจัดระเบียบ 'รถเมล์' ใหม่ทั่วกรุง เปิดวิ่ง 9 เส้นทางใหม่ เริ่มตุลาคมนี้

Sep 11, 2019 / ดู 1,354 ครั้ง
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคมกลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง เผยว่า คณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง มีมติกำหนดให้ภายใน 6 เดือน กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) จะต้องจัดระเบียบหมายเลขกำกับสายรถเมล์ในกรุงเทพฯ และจะมีการใช้ตัวเลขบอกเส้นทางใหม่ทั้งหมด
 
แบ่งตามพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ได้ 4 โซน ประกอบด้วย โซน 1 คือกรุงเทพฝั่งเหนือ (รังสิต-วิภาวดี) เช่น 101, 108, 112 เป็นต้น โซน 2 คือ กรุงเทพฝั่งตะวันตก (ปากเกร็ด-บางใหญ่) เช่น 201, 207, 213 เป็นต้น โซน 3 คือ กรุงเทพฝั่งตะวันออก (มีนบุรี-บางกะปิ-รามคำแหง) เช่น 301, 309, 318 เป็นต้น และ โซน 4 คือ กรุงเทพฝั่งใต้ (พระราม 2,บางแค,ฝั่งธนบุรี) เช่น 401, 407, 420 เป็นต้น
 
โดยการจัดทำหมายเลขสายรถเมล์ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สอดรับกับการปฏิรูปรถเมล์ใหม่ 269 เส้นทาง อีกทั้งยังลดความสับสนของประชาชนในการจดจำเส้นทางรถเมล์ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะรู้ว่ารถเมล์เลขขึ้นต้นแบบนี้จะเดินทางไปในโซนไหนบ้าง อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีการใช้หมายเลขรถเมล์ที่มีสีและตัวอักษรภาษอังกฤษมาใช้ร่วมกัน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในช่วงแรกที่มีการใช้หมายเลขสายรถเมล์ใหม่จะมีการใช้หมายเลขเก่าควบคู่ไปด้วยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบตัวเลขที่เปลี่ยนไปและทำให้เกิดความคุ้นชินในที่สุด
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางได้มีมติเห็นชอบออกใบอนุญาตผู้ประกอบการเดินรถใน 9 เส้นทางใหม่ ซึ่งเส้นทางทั้งหมดนี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือน ต.ค. นี้เป็นต้นไป หรืออย่างช้าสุดประมาณ 1-2 เดือนนี้ แบ่งเป็นเส้นทางเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) 2 เส้นทางคือ
 
1. เส้นทางดอนเมือง-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
2. เส้นทางดอนเมือง-สวนจตุจักร 
 
ขณะที่อีก 7 เส้นทาง เป็นเส้นทางเดินรถของรถร่วมบริการ ขสมก. ได้แก่
 
1. เส้นทางปากเกร็ด-สวนจตุจักร (ผ่านถ.ติวานนท์และงามวงศ์วาน)
2. เส้นทางปากเกร็ด-สวนจตุจักร (ผ่านถ.แจ้งวัฒนะและวิภาวดีรังสิต)
3. เส้นทางปากเกร็ด-มีนบุรี
4 .เส้นทางวัดปรางค์หลวง-บางเขน
5. เส้นทางท่าอิฐ-รามคำแหง
6. เส้นทางวงกลมการเคหะธนบุรี-บางแค
7. เส้นทางวงกลมการเคหะธนบุรี-สถานีรถไฟ MRT ลุมพินี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ภาพประกอบ ThaiPublica