ครม.ไฟเขียวภาษีลาภลอย 5% อยู่ใกล้รถไฟฟ้า-ทางด่วน-สนามบิน รัศมี 5 ก.ม. | BEC Tero Radio
NEWS

ครม.ไฟเขียวภาษีลาภลอย 5% อยู่ใกล้รถไฟฟ้า-ทางด่วน-สนามบิน รัศมี 5 ก.ม.

Jul 11, 2018 / ดู 426 ครั้ง
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ… (ภาษีลาภลอย) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ส่งผลให้ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีราคาสูง ทั้งที่เจ้าของไม่ได้ดำเนินการอะไรเพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น ผู้ที่มีที่ดินที่โครงการรถไฟฟ้าผ่าน ได้รับประโยชน์จากการไม่ลงทุน แต่รัฐไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน
 
ดังนั้น กฏหมายฉบับนี้จึงกำหนดเพดานการจัดเก็บจะไม่เกิน 5% ของฐานภาษี โดยคิดจากส่วนต่างของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ นับจากวันที่รัฐเริ่มก่อสร้างหรือวันที่พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ส่วนขั้นตอนของกฎหมายหลังครม. ให้ความเห็นชอบจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรายละเอียด และส่งเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยยังไม่สามารถระบุได้ว่ากฎหมายจะออกมาบังคับใช้ได้เมื่อใด
สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. โครงการที่อยู่ในข่ายจัดเก็บภาษี อาทิ รถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน รถไฟทางคู่ สนามบิน ท่าเรือ ทางด่วน และโครงการที่กำหนดในกฎกระทรวงผู้ที่ต้องเสียภาษีลาภลอย จะเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ครอบครองที่ดิน โดยโครงการที่จะต้องจ่ายภาษีต้องมีทำเลที่ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากโครงการตามพ.ร.บ.ที่กำหนด หากเป็นช่วงที่โครงการยังไม่เสร็จ กรมที่ดินจะเป็นผู้เก็บภาษี เมื่อโครงการเสร็จแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะเป็นผู้ทำหน้าที่เก็บแล้วส่งรายได้ให้กับแผ่นดิน
 
นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง (สศค.) และรองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คาดว่าพ.ร.บ.ภาษีลาภลอย จะมีผลบังคับใช้ปี 2562
 
 
 
อ่านข่าวต้นฉบับ ข่าวสด
ภาพประกอบ thinkofliving

ข่าวอื่นๆ

+more