NEWS

ทำไมโรงเรียนในญี่ปุ่น ถึงให้เด็กๆ เดินไปโรงเรียนกันเอง!?

May 30, 2014 / ดู 5,602 ครั้ง
ซึ่งสาเหตุ รวมถึงข้อดีที่วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมการให้เด็กเดินไปโรงเรียนก็มีดังนี้

- แก้ปัญหาจราจรยามเช้า รถไม่ไปติดกันอยู่แถวหน้าโรงเรียน

- พ่อแม่ผู้ปกครองก็ลดภาระลง ไปทำงานอย่างสบายใจขึ้น

- เด็กในละแวกเดียวกันได้ทำความรู้จักกัน เด็กโตจะได้ช่วยเหลือเด็กเล็ก พากันไปโรงเรียนด้วยกัน

- นั่นทำให้ส่งเสริมความรับผิดชอบในเด็กโต พวกเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

- ให้รู้จักตรงต่อเวลา ถ้าใครช้ากลุ่มเพื่อนก็จะรออยู่หน้าบ้านจนกว่าจะได้ไปด้วยกัน เด็กก็จะตั้งใจตรงเวลามากขึ้น

- สอนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี ที่จะส่งผลถึงชีวิตการงานในอนาคต

นอกจากนี้ บางครั้งเราอาจจะเห็นตัวแทนผู้ปกครอง ครู หรือคนแก่ที่ว่างๆ มาคอยยืนตามสี่แยก ทางข้ามถนน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างๆ

คิดแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่น่าทำตามอยู่นะ เป็นการปลูกฝังเด็กๆ ให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยได้ในอนาคต น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆ


ที่มา catdumb

ข่าวอื่นๆ

+more