NEWS

รัฐบาลแจกเงินเที่ยว 1,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจ เปิดรับลงทะเบียน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น!

Aug 22, 2019 / ดู 695 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังแจกเงิน คนไทย 10 ล้านคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า คนละ 1,000 บาท เพื่อการท่องเที่ยว เช่น ซื้อสินค้าท้องถิ่น รับประทานอาหาร เข้าพักในโรงแรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ข้ามจังหวัดของตัวเอง โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 
ซึ่งเงินสนับสนุนการท่องเที่ยวในโครงการ "ชิมชอปใช้" นั้น ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1.รัฐบาลสนับสนุนเงิน 1,000 บาทต่อคน เพื่อนำไปซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ แต่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และ 2.หากผู้ลงทะเบียนใช้เงินเพิ่มเพื่อใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าสินค้าท้องถิ่นจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการ รัฐบาลจะชดเชยเงินคืนให้เป็นจำนวนเท่ากับ 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน ซึ่งเท่ากับวงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน
 
อย่างไรก็ตาม การได้เงินคืนต้องเป็นการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ระยะเวลา 3 เดือน ใน ก.ย. - พ.ย.นี้เท่านั้น โดยกระบวนการหลังจากผู้ที่ลงทะเบียนได้รับเอสเอ็มเอสเพื่อยืนยันว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ต้องใช้สิทธิ์ท่องเที่ยวภายใน 14 วัน หากเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ทันที เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับเงินจำนวน 1,000 บาทที่ได้รับนั้น ไม่สามารถเบิกเงินสด หรือนำไปใช้เติมน้ำมันได้ ส่วนเงินที่กระทรวงการคลังจ่ายคืน (Cash Back) เริ่มจ่ายให้หลังสิ้นสุดโครงการไปแล้ว 15-45 วัน ซึ่งเงินที่จ่ายคืนประชาชนสามารถถอนเงินสดหรือใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้
 
 
ขั้นตอนรับเงิน 1,000 บาท
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งแต่ 23 ก.ย. - 15 พ.ย.62 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 
2. จากนั้นจะได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนประมาณ 2 วัน
 
3. ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ 
 
4. ต้องเดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วันหลังได้รับ SMS ยืนยัน
 
5. การชำระเงินจะต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ณ จังหวัดที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียนเท่านั้น 
 
ข้อควรรู้
ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งจะต้องมีบัตรประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว 1 จังหวัด โดยจะต้องไม่ใช่จังหวัดที่อยู่บนบัตรประชาชน โดยให้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ จำกัดเพียง 10 ล้านคนแรกเท่านั้น
 
สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม จะต้องเป็นร้านอาหารที่ส่วนราชการรับรอง
 
ส่วนค่าซื้อสินค้าท้องถิ่นนั้น จะต้องเป็นสินค้าโอทอป ร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”
 
สำหรับค่าที่พักนั้น จะต้องเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ ตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
ข้อควรระวัง
หากไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวและเริ่มใช้สิทธิภายใน 14 วัน หรือ ใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1 พันบาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที
 
สำหรับร้านค้า
1. ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ จะต้องลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลางภายใน 3 วัน หลังคณะรัฐมนตรีมีมติมาตรการถึง 13 ก.ย.2562
 
2. จากนั้น ผู้ประกอบการต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงิน และเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกค้า ผู้ประกอบการจะได้รับเงิน 1 วันทำการหลังรับชำระเงิน
 
*หมายเหตุ : ถุงเงิน เป็นแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้า
 

ข่าวต้นฉบับจาก ไทยรัฐ 1 / 2 | สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

ภาพประกอบ buzzfeed