ประกาศจากการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 8-13 มี.ค. 61 ในพื้นที่ต่อไปนี้ | BEC Tero Radio
NEWS

ประกาศจากการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว วันที่ 8-13 มี.ค. 61 ในพื้นที่ต่อไปนี้

Mar 07, 2018 / ดู 3,131 ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 8-13 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ดังต่อไปนี้