ภัยหนาวสุดโหด! สัตว์ทะเลตายเกลื่อนหาดในอังกฤษ | BEC Tero Radio
NEWS

ภัยหนาวสุดโหด! สัตว์ทะเลตายเกลื่อนหาดในอังกฤษ

Mar 06, 2018 / ดู 4,213 ครั้ง

พายุและสภาพอากาศที่หนาวจัดที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของทวีปยุโรปในขณะนี้ ที่เกาะอังกฤษ บริเวณชายฝั่งทะเลเหนือ (North Sea) โดยเฉพาะแถบยอร์กเชอร์ (Yorkshire) เต็มไปด้วยกองซากสัตว์ทะเลหลายล้านตัวที่ตายลงเพราะสภาพอากาศสุดโหด

อุณหภูมิของน้ำทะเลที่ลดต่ำลง ทำให้สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังเช่น หอย กุ้ง ล็อบสเตอร์ ปู ดาวทะเล ดอกไม้ทะเล จำนวนมากต้องตายลง ส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่สามารถเดินทางไปยังน่านน้ำที่อุณหภูมิไม่ลดต่ำได้ เช่น ปลาโลมา ยังคงอยู่รอดได้

อย่างไรก็ตามทางอักฤษได้กำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเล เพื่อยับยั้งการลดจำนวนลงของสัตว์ทะเล อันมีสาเหตุมาจากน้ำมือมนุษย์ เพื่อต่อชีวิตและลมหายใจให้แก่สัตว์ทะเล

อีกทั้ง จัดชุดเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจและค้นหาสัตว์ทะเลที่ยังคงมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะล็อบสเตอร์ เพื่อนำมาปรับสภาพก่อนที่จะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง หลังจากที่ลมหนาวผ่านพ้นไป

 

อ่านข่าวโดยละเอียดได้ที่ The Standard