NEWS

สถานทูตไทยในกรุงโตเกียว เตือน! 'ไวรัส COVID-19' ไม่ทนความร้อน ควรเลี่ยงการกิน 'ปลาดิบ-เนื้อสด' ในช่วงนี้

Feb 27, 2020 / ดู 1,016 ครั้ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 คนไทยยังคงต้องเฝ้าระวังความปลอยภัยของตัวเองกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด 'สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น' ได้ออกมาเตือนผ่านเฟซบุ๊กว่าในช่วงที่ 'ไวรัส COVID-19' กำลังระบาดหนัก ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ไม่ทนความร้อน ถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ดังนั้นตามที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก และจัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นและคนไทยบางกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น มีการรับประทานปลาดิบและเนื้อสดกันเยอะ อยากให้ช่วงนี้หลีกเลี่ยงการรับประทานเพื่อสุขอนามัยที่ดีไปก่อน

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ภาพ www.meishi12.com