NEWS

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 20 - 21 พ.ย. 62 ในพื้นที่ดังนี้

Nov 14, 2019 / ดู 339 ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

หรือตรวจสอบพื้นที่ประกาศดับไฟ Online ได้ที่ mea.or.th/poweroutage


ข่าวอื่นๆ

+more