NEWS

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 16, 18 ก.ย. 62 ในพื้นที่ดังนี้

Sep 11, 2019 / ดู 357 ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 16 กันยายน 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562

หรือตรวจสอบพื้นที่ประกาศดับไฟ Online ได้ที่ mea.or.th/poweroutage


ข่าวอื่นๆ

+more