NEWS

เช็กเส้นทาง! ปิดการจราจรทางบกและทางน้ำ ช่วงการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีทางชลมารค 22 ส.ค.นี้

Aug 21, 2019 / ดู 2,413 ครั้ง
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จะมีการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรก โดยจะปิดการจราจรทางบกและทางน้ำ ในช่วงเดียวกับวันพระราชพิธีจริง ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 18.00 น.
 
การจัดจราจรบริเวณรอบพระลานพระราชวังดุสิต
1. ปิดการจราจร ถนนอู่ทองใน (ตั้งแต่แยกอู่ทองใน - พระลานพระราชวังดุสิต - แยกพระบรมรูป ร.5) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.
2. จัดเดินรถทางเดียว ถนนราชดำเนินนอก (จากแยกสวนมิสกวัน - มุ่งหน้าแยกพระบรมรูป ร.5 เลี้ยวซ้าย - เลี้ยวขวา ถนนศรีอยุธยา) ในวันที่ 22 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
3. ห้ามจอดรถในถนน 3 สาย
- ถนนพิษณุโลก
- ถนนนครราชสีมา
- ถนนราชดำเนินนอก (ตั้งแต่แยกสวนมิสกวัน - แยกพระบรมรูป ร.5 ทั้งสองฝั่ง)
 
 
การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย 
1. ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว
- เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือภัตตาคาร ตั้งแต่เวลา 07.00 - 19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า
- เรือทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 12.30 - 15.00 น. ในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือและคลองบางกอกน้อย ระหว่างปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
2. ห้ามเรือทุกลำจอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี
 
 
ซึ่งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย โดย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้จัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟาก จาก ฝั่งธนบุรี มาฝั่งพระนคร ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง เวลา 19.30 น. ดังนี้ 
 
เส้นทางที่ 1. ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าตึกกายภาพบำบัด ม.มหิดล) ส่งปลายทางที่ ท่าเรือพระปิ่นเกล้า ฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า)
เส้นทางที่ 2. ท่าเรือรถไฟ , ท่าเรือพรานนก , ท่าวังหลัง (จุดจอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ท่าช้าง (โดยผ่านท่าพระจันทร์ , ท่ามหาราช)
 
จะวิ่งให้บริการตลอดเวลาทั้ง 2 ฝั่ง  นอกจากนี้ ในการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในวันที่ 29 สิงหาคม, วันที่ 3 10 17 23 27 กันยายน, วันที่ 3 7 10 17 21 ตุลาคม และวันพระราชพิธีฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ก็จะจัดรถให้บริการประชาชนเช่นเดียวกัน
 

ที่มาและภาพ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒


ข่าวอื่นๆ

+more