ของขวัญปีใหม่!! กรมศิลปากร ให้เข้าให้เข้าชมพิพิธภัณฑฯ-อุทยานประวัติศาสตร์ฟรีข้ามปี ถึง 2 ม.ค. 61 | BEC Tero Radio
NEWS

ของขวัญปีใหม่!! กรมศิลปากร ให้เข้าให้เข้าชมพิพิธภัณฑฯ-อุทยานประวัติศาสตร์ฟรีข้ามปี ถึง 2 ม.ค. 61

Dec 28, 2017 / ดู 474 ครั้ง
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)โดยกรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเข้าชมระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และสักการะพระพุทธรูปสำคัญเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิริมงคลตามแบบแผนประเพณีที่ดีงาม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้นำพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมา และสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสักการบูชา ตลอดจนเข้าชมโบราณวัตถุศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ รวมทั้งได้มีโอกาสเที่ยวชมโบราณสถาน และศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านโบราณคดี ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
 
ทั้งนี้ ผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง จะได้รับแผ่นภาพ โปสการ์ดซึ่งเป็นภาพโบราณสถานสำคัญของแต่ละอุทยานฯ โดยจะแจกให้กับผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์แห่งละ 1,800 แผ่น เพื่อเป็นที่ระลึกด้วยกรมศิลปากรจึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 

 

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์