Point de Vue นิตยสารชื่อดังจากฝรั่งเศส ตีพิมพ์ภาพและบทความพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ | BEC Tero Radio
NEWS

Point de Vue นิตยสารชื่อดังจากฝรั่งเศส ตีพิมพ์ภาพและบทความพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Nov 07, 2017 / ดู 587 ครั้ง

นิตยสาร Point de Vue ของฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2017 ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคอลัมนิสต์ชื่อ Antoine Michelland ตั้งแต่หน้าที่ 16-25 รวม 10 หน้า เพื่อร้อยเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับงานพระราชพิธีที่จัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ชาวฝรั่งเศสได้อ่านและรับทราบกันถึงความรักและการถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยแด่องค์พ่อหลวง โดยบรรยายไว้ตั้งแต่หน้าแรกว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเสด็จสู่สวรรคาลัย และ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กรุงเทพฯ ได้กลายเป็นศูนย์กลางของความอาดูรทั้งปวงบนโลกใบนี้”

เชื่อว่าผู้เขียนเรื่องนี้คงอยู่ประเทศไทยในช่วงงานพระราชพิธี เพราะบรรยายความงามของพระราชพิธีได้อย่างสมพระเกียรติ และด้วยการใช้ถ้อยคำที่ให้ความเคารพอย่างสูง ทั้งยังอธิบายความเชื่อของไทยหลายเรื่อง อาทิ คติความเชื่อกษัตริย์คือสมมติเทพ โดยบอกว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นองค์สมมติเทพของพระนารายณ์
 
เนื้อหาในบทความเกี่ยวกับพระราชพิธีเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในแต่ละหน้าของบทความได้เล่าเรื่องผ่านภาพพร้อมเขียนบรรยายรายละเอียดของพระราชพิธี ซึ่งผู้เขียนน่าจะได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เพราะสามารถเขียนได้เหมาะสมและให้ความเคารพต่อโบราณราชประเพณีเกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพ อาทิ การอธิบายลำดับงานตามหมายกำหนดการได้ครบถ้วน การเขียนอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างพระเมรุมาศตามคติไตรภูมิพระร่วง ที่จำลองพระเมรุมาศเป็นเสมือนเขาพระสุเมรุและสัตบริภัณฑ์เพื่อส่งเสด็จสู่ทิพยวิมาน หรือประติมากรรมปูนปั้นลวดลายประดับตกแต่งพระเมรุมาศ เช่นครุฑยืนรอบพระเมรุมาศ รวมถึงอธิบายถึงการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ว่าในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพมีการแสดงมหสพสมโภชในงานออกพระเมรุพระบรมอัฐิด้วย โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นเครื่องปลอบประโลมคลายทุกข์โศกแก่ประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสด็จเจ้านายสู่สรวงสวรรค์อย่างสมพระเกียรติที่สุด
 
ส่วนภาพประกอบเป็น ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาพริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศที่งามสมพระเกียรติ ภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระบรมโกศออกพระเมรุมาศ ภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ภาพพระมหาพิชัยราชรถขณะอัญเชิญพระบรมโกศ ภาพพระบรมวงศ์ พระประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ และภาพประชาชนคนไทยที่หมอบกราบลงกับพื้น
 
บรรทัดสุดท้ายผู้เขียนได้บรรยายว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนี้ “เป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงเป็นทั้งพ่อหลวง เป็นพระมหากษัตริย์ และเป็นองค์เทพยดาของปวงชนชาวไทย และวันนี้พระองค์ได้เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างแท้จริงแล้ว”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาและภาพ Jaeng Moon