หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เชิญประชาชนส่งภาพ ร่วมบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิง | BEC Tero Radio
NEWS

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เชิญประชาชนส่งภาพ ร่วมบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิง

Oct 30, 2017 / ดู 253 ครั้ง
น.ส.นันทกา พลชัย หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์เอกสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ เนื่องในการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถจัดส่งภาพที่มีขนาดมากกว่า 1 MB นามสกุล TIFF หรือ JPEG บันทึกลงในแผ่นซีดี พร้อมจัดส่งรายละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อและนามสกุลของผู้บันทึกภาพ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อภาพ วันเดือนปี สถานที่ที่ปรากฏในภาพ มายังสำนัก หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ขณะที่ผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมส่งบทความแสดงความรัก ความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย และจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ สามารถส่งไปรษณีย์มายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จ่าหน้าซองไปรษณีย์ระบุ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (กลุ่มบันทึกเหตุการณ์) ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรสาร 0 2282 3826ทาง Facebook : Article Nat Line : article.nat  E-mail : articlenat @gmail.com  พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุลผู้เขียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 1599 , 0 2281 1666 ต่อ 141-145
 
ที่มาและภาพ PPTVHD