ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560 | BEC Tero Radio
NEWS

ประมวลภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560

Oct 30, 2017 / ดู 1,159 ครั้ง

เว็บไซต์ Kingrama9 ได้รวบรวมภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2560 ไว้และเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดเก็บไฟล์ต้นฉบับได้ในเว็บไซต์

พระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ 
วันที่ 26 ตุลาคม 2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 26 ตุลาคม 2560

เก็บพระบรมอัฐิ
วันที่ 27 ตุลาคม 2560

พระราชกุศลพระบรมอัฐิ
วันที่ 28 ตุลาคม 2560

พระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันที่ 29 ตุลาคม 2560

สามารถชมภาพทั้งหมดได้ที่ www.kingrama9.th/PhotoGallery

ภาพ Kingrama9.th