NEWS

ซีเล็คลงพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย อ.เวียงสา จ.น่าน

Sep 03, 2020 / ดู 350 ครั้ง

แบรนด์ซีเล็ค ภายใต้บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผลิตภัณฑ์น้ำพริกซีเล็ค ทูน่า สูตรป้าแว่น เป็นจำนวน 13,344 กระปุก ผ่านฝ่ายปฏิบัติการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.เวียงสา จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน ทั้งนี้ การมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ซีเล็คเห็นความสำคัญมาโดยตลอด


ข่าวอื่นๆ

+more