NEWS

มูลนิธิคุณ จับมือพิพิธภัณฑ์เด็กฯ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

Jan 09, 2020 / ดู 741 ครั้ง

มูลนิธิคุณ จับมือพิพิธภัณฑ์เด็กฯ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563 พร้อมเชิญชวนน้องๆ หนูๆ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย วัยอนุบาลถึงประถมศึกษา อายุระหว่าง 3 - 12 ปี ร่วมสนุกในบูธนิทรรศการและกิจกรรม ปลุกจิตสำนึกการแยกขยะ เพื่อส่งเสริมการแยกขยะอย่างเหมาะสม และเรียนรู้กิจกรรม 3R ผ่านการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมชมการแสดงชุดพิเศษจากละครหุ่นเชิดแสนน่ารัก และกิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)


ข่าวอื่นๆ

+more