NEWS

วงการแฟชั่นร่วมมือในการลงนาม MoU ''FASHION 360?''

Nov 07, 2019 / ดู 460 ครั้ง

วงการแฟชั่นร่วมมือในการลงนาม MoU "FASHION 360?"

มร.มาร์ค กัสโตวสะกิประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน QUT Creative Enterprise Australia (CEA), นางสาวรัชชต เศรษฐ์วรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีลิท โซไซตี้ จำกัด, นายฤกษ์ อุปมัย ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสร้างสรรค์ นิตยสาร DONT พันธมิตรหลักแห่งวงการแฟชั่น, นางปรียามล ธนวิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นิตยสาร HiSoParty ร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ "FASHION 360?" ซึ่งประเทศไทยเป็นที่แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเปิดค้นหาดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่เข้าร่วมหลักสูตรเรียนรู้และพัฒนาดีไซน์เนอร์ด้านการออกแบบที่ผสมผสานการทำธุรกิจแฟชั่นแบบครบวงจร 360 องศา พร้อมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแฟชั่นไทยสู่รันเวย์ระดับโลก ณ ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆนี้