NEWS

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เดินหน้ารณรงค์จัดโรดโชว์ Life's Better with Dogs

Oct 31, 2019 / ดู 403 ครั้ง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เดินหน้ารณรงค์จัดโรดโชว์ Life's Better with Dogs
3 สถานที่หลักในกรุงเทพฯ ชูประเด็นการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) เดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ Life's Better with Dogs โดยเริ่มที่แรก ตลาดนัดจตุจักร,เซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการจัดการกับประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรม พร้อมสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องของสุนัขจรจัดในประเทศไทย ผ่านการลงชื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อยุติปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้ว่า "ในแต่ละปีมีสุนัขทั่วโลกกว่า 10 ล้านตัวถูกวางยาและถูกฆ่าตาย เพียงเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าที่คร่าชีวิตผู้คนจากทั่วโลก นับตั้งแต่ปี 2556 องค์กรฯ ของเราได้ทำการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขทั่วโลกแล้วกว่า 1.6 ล้านตัวเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และตลอด 3 ปีที่ผ่านมาองค์กรฯ ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกรมปศุสัตว์มากกว่า 25,000 เข็ม เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสุนัขที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นหนึ่งในโรคระบาดที่สำคัญที่สามารถติดต่อถึงคนได้ และพบการแพร่กระจายเชื้อได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากสุนัขจรจัดที่ถูกปล่อยทิ้งไว้ตามที่สาธารณะและไม่ได้รับการดูแลและควบคุมประชากรที่ดี ดังนั้นจึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง และให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคแก่ประชาชนในสังคมเพื่อให้เกิดการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย จึงเป็นแนวทางสำคัญของเราในการช่วยเหลือและสร้างสวัสดิภาพที่ดีแก่สุนัข"

โดยกิจกรรมโรดโชว์ Life's Better with Dogs ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ได้รับเกียรติจากพิณรัตน์ กิติเวชกุล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ พร้อมด้วยนักแสดงและเซเลบริตี้ชื่อดัง เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์, แพง ภิชาภัช มหาทิตยากุล, ภูผา เตชะณรงค์ และม่อน ธนัชชัย วิจิตรวงศ์ทอง พร้อมนำสุนัขมาร่วมกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบ ถ่ายรูปที่บูธ พร้อมร่วมเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมลงชื่อเพื่อแสดงพลังถึงพันธะสัญญาที่จะดูแลสุนัขอย่างมีความรับผิดชอบตลอดไป

นอกจากนี้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในโครงการ ผ่านการร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการผ่าน www.worldanimalprotection.or.th/BetterWithDogs โดยทางองค์กรฯ จะมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1 เข็ม สำหรับทุกๆ 1 รายชื่อที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งต่อให้กับกรมปศุสัตว์นำไปฉีดสุนัขจรจัดต่อไป

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th


ข่าวอื่นๆ

+more