NEWS

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์ Life's Better with Dogs

Sep 23, 2019 / ดู 491 ครั้ง

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์ Life's Better with Dogs
เพื่อการดูแลสุนัขจรจัดทั่วประเทศอย่างเหมาะสม


เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาของโรคพิษสุนัขบ้าและการตั้งท้องอย่างต่อเนื่องของสุนัขจรจัดจำนวนมากในประเทศไทย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย นำโดย โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ Life's Better with Dogs เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญในการจัดการกับประชากรสุนัขอย่างมีมนุษยธรรมและได้ผลดี โดยวิธีการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่ตัวสุนัข ซึ่งเป็นการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดและหยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้าที่ปลอดภัยที่สุด พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ร่วมลงชื่อสนับสนุนเพื่อเสนอร่างกฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการรับรอง เพื่อยุติปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ในทุกๆเสาร์ - อาทิตย์ กลางเดือนกันยายนและตุลาคม 2562 โดยเริ่มที่แรกด้วย ตลาดนัดจตุจักร ตามด้วยเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ และปิดท้ายโรดโชว์ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ สามารถเข้าร่วมลงชื่อได้ที่ www.worldanimalprotection.or.th/BetterWithDogs


ข่าวอื่นๆ

+more