NEWS

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนุนเต็มพิกัดโครงการ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญ

Jul 25, 2019 / ดู 530 ครั้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดเต็มนำร่องโครงการ อบรมผู้ประกอบการ สินค้าโอทอป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มศักยภาพทางการตลาดพร้อมคัดสรรสินค้าโอทอปพระนครศรีอยุธยาต่อยอดสินค้าเปิดตลาดอาเซียน ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม ในกิจกรรมย่อย พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการโอทอป ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล โดยกิจกรรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเปิดตลาดทางการค้า สอนแบบวิเคราะห์ เจาะลึก และการลงมือทำ โดยได้รับความร่วมมือจาก โครงการ AEC TRADE CENTER โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นสินค้าเด่นของจังหวัด

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.035-336-542/ 095-834-8389


ข่าวอื่นๆ

+more