NEWS

สถาบันนิวเคมบริดจ์ จับมือกับ IDP เปิดศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

Jun 07, 2019 / ดู 794 ครั้ง

การเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวล้ำไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้พฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไปด้วยไม่เว้นแม้แต่วงการศึกษาต้องปรับตัวให้เร็วขึ้น ผู้บริหารต้องเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแรงส่งไปสู่ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยไม่ให้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเข้ามากลืนธุรกิจให้หายไปจากการแข่งขัน แวดวงธุรกิจหรือองค์การต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย พงศกร เอี่ยมองค์ ผู้อำนวยการ สถาบันนิวเคมบริดจ์ ได้มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งเป็นการผสมผสานความคุ้มค่าในการจัดการธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไป เพื่อให้ตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้ง นักศึกษา วัยทำงาน รวมถึงผู้มีเวลาน้อย ได้จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะได้ความรู้ในห้องเรียนแล้ว ต้องสามารถนำไปฝึกฝนนอกห้องเรียนได้ด้วย
จากประสบการณ์การจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษมามากกว่า 17 ปี โดยมุ่งเน้นด้าน IELTS โดยเฉพาะ ทำให้สถาบันฯ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนอย่างถ่องแท้ บวกกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ สถาบันฯ จึงได้จัดทำ "iSAC" โดยโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งใน "ศูนย์พัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (Self Access Centre)" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ ฟัง อ่าน และเขียน มีการออกแบบแบบฝึกหัดให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะทักษะการเขียนผู้เรียนจะได้พัฒนาแนวทางการเขียน โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาเป็นผู้ประเมินและชี้ให้เห็นจุดบกพร่อง นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ได้พัฒนา "Listening Lab" ให้มีความทันสมัยเป็นส่วนหนึ่งใน "ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Access Centre)"
สำหรับผู้ที่สนใจเรียนและสอบ IELTS สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-613-1177 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.newcambridge.com


ข่าวอื่นๆ

+more