NEWS

ภูมิสยามฯ รับรางวัล AEC-TOP AWARD

May 17, 2019 / ดู 699 ครั้ง

นายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ (กลาง) กรรมการผู้จัดการบริษัท ภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล "AEC-TOP AWARD 2019" รางวัลแห่งความเป็นผู้นำและยุวทูต ด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการทำความดี ภายใต้พันธกิจ "ความสัมพันธ์ไมตรีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สังคม อาเซียนไทย" จากหม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ ประธานผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจอาเซียนร่วมกับองค์กรสร้างความดีเพื่อแผ่นดิน ณ โรงละครวังหน้า กรุงเทพฯ

ภูมิสยามฯ เป็นโรงงานผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ รายแรกและรายเดียว ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ สำหรับธุรกิจเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศไทยเยอรมัน ที่ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2015 ทั้งระบบ UKAS และ NAC ที่คลอบคลุมทั้งการออกแบบ ผลิต และให้บริการตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศเยอรมัน รวมทั้งมาตรฐาน มอก. 397-2524 ในขนาดเสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง 21, 25, 30 เซนติเมตร เป็นรายแรกในประเทศ และได้รับความไว้วางใจให้เป็น Endorsed Brand ของSCG หรือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด รวมถึงมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ

+more