NEWS

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี คว้าแชมป์ระดับประเทศ เหินฟ้าดูงานที่สิงคโปร์

Dec 07, 2018 / ดู 1,109 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษภายใต้ชื่อ EchoVE Contest (เอคโค่วี คอนเทสต์) ขึ้นเป็นครั้งแรกสำหรับนักเรียนอาชีวะทุกระดับชั้น ทุกสาขาวิชาชีพ โดยทำการตัดสินผู้ชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันวันที่ 18 ตุลาคม 2561 จาก 15 ทีมตัวแทนทั่วประเทศ อันเป็นแผนงานเชิงรุกจากโครงการ "อังกฤษดี ชีวิตไกล" หวังสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นกำลังหลักของประเทศชาติในยุค 4.0 ต่อไป

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเป็นประธานในการแข่งขัน EchoVE Contest (เอคโค่วี คอนเทสต์) อันเป็นแผนงานต่อเนื่องในโครงการ 'EchoVE (เอคโค่วี) อังกฤษดี ชีวิตไกล' แผนพัฒนาเชิงรุกในการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชัน EchoVE (เอคโค่วี) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจในการผลักดัน และขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยและเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ กระทรวงศึกษาธิการจึงวางนโยบายให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบัน ให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น โดยอาชีวศึกษาเป็นอีกภาคส่วนสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่สำคัญที่จะผลิตบุคลากรคุณภาพของประเทศในการขับเคลื่อนวิชาชีพและการปฏิบัติงานจริงในภาคส่วนต่าง ๆ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "แอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษ EchoVe นี้ เป็นนวัตกรรมของการศึกษายุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยปรับการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการขยายโอกาสการพัฒนาทักษะด้านภาษาให้ทั่วถึงแก่นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาอย่างเท่าเทียม EchoVE จึงตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะสำหรับการศึกษาสายวิชาชีพที่จะกลายเป็นแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นการส่งเสริมและสร้างทักษะทางภาษาให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นการเสริมศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึ่งศักยภาพของนักเรียนจากการแข่งขันในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ที่ทาง สอศ. ปฏิบัติงานเชิงรุกมาตลอดปี ต้องขอบคุณบุคลากรและวิทยาลัยของอาชีวะสำหรับความร่วมมือในการใช้แอปพลิเคชันในการเรียนการสอน พร้อมทั้งสนับสนุนนักเรียน-นักศึกษาในสังกัด เพื่อผลักดันให้นักเรียนอาชีวศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ซึ่งจะทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพของบุคลากรในทุกวิชาชีพต่อไป"

EchoVE Contest เป็นการแข่งขันภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวะ ที่มีจำนวนวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมมากถึง 126 วิทยาลัย ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศสำหรับการแข่งขันประเภททีม และอีก 577 วิทยาลัย สำหรับการแข่งขันในรางวัลประเภทต่าง ๆ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เป็นการแข่งขันของ 15 ทีมที่เป็นตัวแทนจากทั้ง 5 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี โชว์เหนือคว้าแชมป์รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ EchoVE Contest โดยได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประกาศนียบัตร ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมคอร์สเรียน TOEIC Success Guarantee Pack จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ XCHANGE English (เอ็กซ์เชนจ์ อิงลิช) และได้โอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค และรองชนะเลิศอันดับสองคือทีมจากวิทยาลัยเทคนิคตราด ที่ต่างก็ทำผลงานและคะแนนในการแข่งขันได้อย่างยอดเยี่ยม


ข่าวอื่นๆ

+more