NEWS

ม.นครพนม ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นจัดกิจกรรม ''ทอดผ้าป่าขยะ'' ปลูกจิตสำนึกการจัดการขยะในชุมชน

Nov 09, 2018 / ดู 1,278 ครั้ง

ม.นครพนม ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นจัดกิจกรรม "ทอดผ้าป่าขยะ" ปลูกจิตสำนึกการจัดการขยะในชุมชน

มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย และชุมชนนาราชควาย ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อแก้ไขและลดปริมาณขยะในชุมชน

รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันชุมชนนาราชควายมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเจริญเติบโตสูง ทำให้มีปริมาณขยะในชุมชนตกค้างมากถึง 3.5 ตัน/วัน บวกกับหลุมฝังกลบขยะในพื้นที่ใกล้เต็ม ทำให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านได้ประชุมหารือร่วมกันถึงแนวทางการกำจัดขยะในชุมชนของตนเอง จึงได้ขอคำปรึกษากับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงของการทอดผ้าป่าสามัคคี(งานบุญประจำปีของชาวอีสาน) จึงได้ร่วมกับชุมชนจัดโครงการทอดผ้าป่าขยะขึ้น โดยรวมกันนำขยะที่ผ่านการคัดแยกจากครัวเรือนต่าง ๆ ไปที่วัดโดยจะมีผู้ประกอบการขยะรีไซเคิลมารอรับซื้อ จากนั้นก็จะนำเงินที่ได้จากการขายขยะมอบให้กับทางวัด เพื่อเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาในแนวคิด "1 ขวด 1 ฝา 1 แผ่น ก็ได้บุญ"

นอกจากเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในชุมชมตระหนักถึงวิธีจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น ยังเป็นการสร้างความร่วมมือของคนในชุมชน มีความรู้และสามารถบริการจัดการขยะได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างชุมชนให้น่าอยู่ต่อไป


ข่าวอื่นๆ

+more