NEWS

ชวนชม นวัตวิถี บ้านหัวนา

Sep 24, 2018 / ดู 1,009 ครั้ง

สุดประทับใจในงานเปิดบ้าน "OTOP นวัตวิถี บ้านหัวนา" ณ วัดปาจำ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยท่านชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งชุมชนบ้านหัวนา วัดจำปา หมู่บ้านวัฒนธรรมลาว ชุมชนท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้เป็นชุมชนเล็กๆในชนบทห่างไกลหรืออาจเรียกว่าเป็น หมู่บ้านปิด สุดเขตศรีสะเกษติดฝั่งอุบลราชธานี ชุมชนเล็กๆ 70 ครัวเรือน ประชากรรวมไม่ถึง 250 คน ดำเนินชีวิตท่ามกางธรรมชาติ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนผ่านนำเสนอวิถีชีวิตของชุมชนบ้านหัวนาที่เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP ที่ชูโรงด้วยเสน่ห์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาชาวบ้าน และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้สัมผัสบรรยากาศแบบชาวบ้านหัวนา ซึ่งนักท่องเที่ยวล้านตื่นตาตื่นใจและหลงใหลไปกับวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของบ้านหัวนา


ข่าวอื่นๆ

+more