NEWS

มิชลินแจกหมวกนิรภัย 2,000 ใบ สานต่อโครงการ ''FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย'' ปีที่ 8

Jul 31, 2018 / ดู 1,144 ครั้ง

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการ "FIA / มิชลิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย" เป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน ที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ และ FIA (The F?d?rationInternationale de l'Automobile) ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยที่ทางบริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 25 ปี ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของโครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัยในหมู่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นเยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นในการใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันมากกว่ากลุ่มอื่น โดยตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน มิชลินได้มอบหมวกนิรภัยให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 6,000 ใบ และได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และองค์กรอิสระอย่างมูลนิธิเมาไม่ขับ
ในปีนี้ ทางบริษัทฯ นำโดยนายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เดินทางไปจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับชาวอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" โดยมีการมอบหมวกนิรภัยจำนวน 2,000 ใบให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชนด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อาทิ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายประยงค์ จันทร์เต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง พ.ต.อ. ศักด์ชัย อินทรปรีชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่ง ดร. สุเมต สุวรรณพรหม กรรมการและประชาสัมพันธ์ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายสุรสิทธิ์ ศิลปะงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ
นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" ฯลฯ หลังจากงานเสร็จสิ้นลง ทางบริษัทฯ ยังจะได้รับความร่วมมือจากทางอำเภอบ้านโป่ง สถานีตำรวจบ้านโป่ง และโรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" ในการช่วยประสานกับคนในชุมชนต่อไป เพื่อให้การรณรงค์เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
จากการจัดอันดับของ World Atlas Survey ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในโลก และจากสถิติขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่าร้อยละ 73 ของอุบัติเหตุทั้งหมดเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ในขณะที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยเองนั้น พบว่าร้อยละ 86 ของผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนร้อยละ 70 ของผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นคนในชุมชนและหมู่บ้านตามถนนสายรองต่างๆ และมีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนถึงปีละกว่า 700 ราย โดยนายเสกสรรค์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า "เยาวชนคืออนาคตของชาติ แต่ทุกวันนี้เด็กไทยสวมหมวกนิรภัยเพียง 8% เท่านั้น ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ดังนั้น การรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และช่วยให้ประเทศไทยของเรามีความปลอดภัยทางท้องถนนมากยิ่งขึ้น"
ซึ่งทางบริษัท สยามมิชลิน จำกัด มีความมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ให้กับเยาวชนและคนในชุมชน เพื่อให้ลูกหลานของเรามีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น
นอกจากกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยแล้ว สยามมิชลินยังร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถ และสภาพยาง ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล กิจกรรมตรวจเช็คสภาพรถให้กับรถตู้สาธารณะในช่วงฤดูฝน และการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ "เยาวชนไทย ขับขี่ปลอดภัย เคารพวินัยจราจร"

ดาวน์โหลดรูปบรรยากาศภายในงานแจกหมวกนิรภัยเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ goo.gl/DX6CSV


ข่าวอื่นๆ

+more