NEWS

เจาะลึกมาตรการ 'Local Economy' ในอุตสาหกรรมสารฉบับ SMEs เกษตร อุตสาหกรรมเชื่อมโยงท่องเที่ยว

Jul 03, 2018 / ดู 472 ครั้ง

ทำความรู้จักกับหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) หนึ่งในเก้ามาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 ที่เน้นการเดินหน้าเชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้ SMEs เกษตรที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจฐานรากมีการพัฒนาศักยภาพองค์รวมที่สามารถเติบโตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน ร่วมกับการยกระดับอุตสาหกรรมชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว (Creative Industry Village : CIV) เพื่อสร้างงาน สร้างโอกาส และรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน กับอุตสาหกรรมสาร ฉบับเดือนกรกฎาคม ? สิงหาคม 2561 ในธีม SMEs เกษตร อุตสาหกรรมเชื่อมโยงท่องเที่ยว !! โดยมีเนื้อหาเด่นประจำฉบับ อาทิ

- กสอ.ขานรับเศรษฐกิจฐานราก ทุ่มงบปั้นนักธุรกิจเกษตร
- หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว : CIV
- มอง CIV ผ่านบุพเพสันนิวาส
- มันสำปะหลัง สู่ยุค SMEs เกษตร 4.0 ภายใต้แรงหนุนจากกลุ่มอุบลไบโอเอทานอล
- เกาะยอ ขุมทรัพย์กลางทะเลสงขลา

ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ได้ฟรีผ่านทาง http://e-journal.dip.go.th เฟซบุ๊คแฟนเพจ SME and OTOP และ Application Ookbee ในระบบ iOS และ Android หรือ สมัครสมาชิกรับวารสารไปอ่านที่บ้าน ผ่าน 3 ช่องทาง คือ กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 02 354 3299 สมัครผ่านอีเมล e-journal@hotmail.com และสมัครผ่าน Google Form : https://goo.gl/forms/6gW9TBQi9LYZD7YQ2


ข่าวอื่นๆ

+more