โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ ''พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน'' (Everyday Multiculturalism) | BEC Tero Radio
NEWS

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ ''พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน'' (Everyday Multiculturalism)

Apr 19, 2018 / ดู 518 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นประจำปี 2561 (Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018) ในหัวข้อ "พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน" (Everyday Multiculturalism)

เปิดรับผลงานทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

พิเศษ! ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Multicultures and Multiculturalism in ASEAN Workshop for Young Film Director" ก่อนทำหนัง และมีโอกาสได้รับคัดเลือกให้จัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 จัดโดยมูลนิธิหนังไทยและหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2561

จะประกาศผลในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนศกนี้ ในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22

>>>รายละเอียดของโครงการ>>>
https://drive.google.com/file/d/1Y1jynR96OJQMN4Xs1rr0qHtEHTbZgm8X/view?usp=sharing

+++กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/d3fNaThDxrBoxZ4d2

จัดโดย โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)


ข่าวอื่นๆ

+more