''สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทย | BEC Tero Radio
NEWS

''สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทย

Nov 15, 2017 / ดู 848 ครั้ง

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 2,535 รูป/คน ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆนี้


ข่าวอื่นๆ

+more