บริษัท ชลาชล จำกัด ผู้บริหารร้านทำผมในกลุ่มชลาชล ขอเชิญรับบริการตัดผม เพื่อเตรียมพร้อมทั้งกาย และใจ | BEC Tero Radio
NEWS

บริษัท ชลาชล จำกัด ผู้บริหารร้านทำผมในกลุ่มชลาชล ขอเชิญรับบริการตัดผม เพื่อเตรียมพร้อมทั้งกาย และใจ

Oct 16, 2017 / ดู 453 ครั้ง

บริษัท ชลาชล จำกัด ผู้บริหารร้านทำผมในกลุ่มชลาชล ขอเชิญรับบริการตัดผม เพื่อเตรียมพร้อมทั้งกาย และใจ ก่อนวันร่วมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น.โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่ร้านทำผมในกลุ่มชลาชล ทุกสาขา

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัท ชลาชล จำกัด ได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่า "ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้เกิดมาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย องค์กรของเราได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์นำมาใช้ในชีวิตและการทำงานเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และส่วนรวมมาโดยตลอด

อาชีพของเรา คือ "ช่างทำผม" มีโอกาสได้ใช้อาชีพร่วมทำกิจกรรมกับหลายองค์กร และหน่วยงาน เช่น วัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม๙ ท่านได้บอกบุญกิจกรรมของวัดให้ทราบ เราจึงตั้งใจเข้าร่วมโครงการ ใช้แรงกายเป็นทาน ตัดผมให้ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทนวก ภิกษุ-สามเณรจงรักภักดีตั้งแต่รุ่นที่1-15 น้อมถวายพระราชกุศลอุทิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ,สอนอาชีพเสริมสวย(ช่างตัดผมชาย)ให้กับกำลังพลทหาร สำนักงานทางทหารกองทัพบก เพื่อเป็นอาชีพเสริม และให้กำลังพลห่างไกลยาเสพติด, ออกหน่วยตัดผมตามชุมชน , แนะนำอาชีพที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความภูมิใจให้กับพนักงานทุกคน

ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา นับเป็นปีแห่งความเศร้าโศกของประเทศ เมื่อเราได้สูญเสีย"พ่อของแผ่นดิน" นับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ ประชาชนต่างเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพเพื่อแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์อย่างไม่ขาดสาย มีลูกค้าหลายท่านให้ความไว้วางใจขอคำแนะนำการทำผมเพื่อเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เราจึงได้ขอคำแนะนำแนวปฏิบัติจากสำนักพระราชวังเพื่อความถูกต้อง และเหมาะสม
ทรงผมสำหรับฝ่ายหญิง : สีผมเป็นสีธรรมชาติ และหากผมยาว กรุณาเก็บให้เรียบร้อย
ทรงผมสำหรับฝ่ายชาย : ตัดสั้น เรียบร้อย
และเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งกาย และใจ ก่อนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร้านทำผมในกลุ่มชลาชล ทุกสาขา ขอเรียนเชิญประชาชนรับบริการตัดผม และให้คำแนะนำการทำผมที่ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในวันอังคาร ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น.

พวกเราจะตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทกำลังกาย และกำลังสติปัญญา เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และวิชาการให้ดี ให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป เพื่อประโยชน์ของตัวเอง และประเทศชาติสืบไป"


ข่าวอื่นๆ

+more