รวมน้ำใจสานต่อพลังใจส่งต่อ''ให้ผู้ป่วยมะเร็ง'' ในกิจกรรม BE AWARE BREAST CANCER สานต่อ...สู้ภัยมะเร็ง | BEC Tero Radio
NEWS

รวมน้ำใจสานต่อพลังใจส่งต่อ''ให้ผู้ป่วยมะเร็ง'' ในกิจกรรม BE AWARE BREAST CANCER สานต่อ...สู้ภัยมะเร็ง

Oct 03, 2017 / ดู 378 ครั้ง

ในเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี ถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านมสากล อีกทั้งมะเร็งเต้านมยังจัดเป็นภัยร้ายแรงที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของสตรีไทยในฐานะศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนสตรีไทยทุกคนรวมพลสู้ภัย "มะเร็งเต้านม" รวมน้ำใจสานต่อพลังใจส่งต่อ"ให้ผู้ป่วยมะเร็ง" ในกิจกรรม "BE AWARE BREAST CANCER" สานต่อ...สู้ภัยมะเร็งเต้านม ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น. ? 15.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (หลักสี่)
ภายในงานพบกับการผนึกความเชี่ยวชาญสหสาขาของการดูแลสุภาพสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเต้านม ครอบคลุมทั้งมะเร็งเต้านม และการดูแลรักษาทุกปัญหาในด้านต่างๆ โดยเปิดเวทีเสวนาให้ความรู้ "สู้ภัย...มะเร็งเต้านม" กับทีมแพทย์ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมบูธบริการให้คำปรึกษาแนะนำตรวจเช็คเฝ้าระวังเพื่อให้สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สู้ภ้ยมะเร็งเต้านมและร่วมทำกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งในโครงการ สานต่อที่พ่อให้ทำ ช่วยคนไทยพ้นภัยมะเร็ง สานต่อพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สู่ศรัทธาของการรวมพลังน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้และด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพร้อมรับอาหารว่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พิเศษ++ สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 50 ท่านแรก รับของที่ระลึกจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
สำรองที่นั่งล่วงหน้าหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-576-6833-6