NEWS

ชวนเยาวชนอีสานร่วมตะลุยโลกแสตมป์ ''ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา''

Sep 07, 2017 / ดู 444 ครั้ง

ค่ายเยาวชน "ตะลุยโลกแสตมป์" ประจำปี 2560 ตอน "ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา" ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เยาวชนร่วมเรียนรู้ ศึกษาพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และหลักการทรงงาน ผ่านตราไปรษณียากรที่ระลึกชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน
ทั้งนี้ เปิดรับสมัครและคัดเลือกเยาวชนที่มีอายุ 10 ? 15 ปี ที่ศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนา ภูพานฯ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร และกาฬสินธุ์ ผู้มีความสนใจในเรื่องราวของไปรษณีย์และดวงตราไปรษณียากร จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และรับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจริงกับ 4 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ งานประมงน้ำจืด "มหัศจรรย์พันธุ์ปลาไทย" เกษตรทฤษฎีใหม่ "มหัศจรรย์ทฤษฎีใหม่ เพื่อคนไทยจากพระราชา" งานปศุสัตว์ "3 ดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน" และงานพัฒนาหม่อนไหม "มหัศจรรย์ผ้าไทย"
นอกจากนี้ เยาวชนยังจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ ณ สถานที่จริง กับกิจกรรมทัศนศึกษา ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ที่ประทับทรงงาน ช่วยเหลือพสกนิกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมเรียนรู้ และทัศนศึกษา ขั้นตอนการทำงานของบริการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร กิจกรรมนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์ชุดแสตมป์ "ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภูพานของฉัน" และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่สอดแทรกและนำเสนอผ่านภาพบนชุดแสตมป์อีกมากมายหลากหลายชุดตลอดกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
เยาวชนผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 กันยายน 2560 ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ www.thaistampcamp.com และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ตะลุยโลกแสตมป์ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน และ รายชื่อสำรอง 20 คน ผ่านสื่อ Social Network ของโครงการในวันที่ 25 กันยายน ศกนี้ ก่อนจะแจ้งผลทางโทรศัพท์อีกครั้ง รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 1143 4389 09 6973 6377 และ 0 2503 9850?1 อีเมล์ thaistampcamp@gmail.com และเว็บไซต์ www.thaistampcamp.com หรือโทร. 0 2831 3722


ข่าวอื่นๆ

+more