NEWS

เยาวชนไทย กล้าพูดอังกฤษ โครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2

Aug 30, 2017 / ดู 327 ครั้ง

พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี (แถวหลัง ที่ 10 จากซ้าย) ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน 20 คน คัดเลือกจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มนำร่องโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ภายใต้โครงการสร้างแรงบันดาลใจศึกษาภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษ) และคณะครูผู้ดูแลโครงการฯ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ดวงใจ รุ่งเรืองอารี (แถวหลัง ที่ 7 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมทีมผู้บริหาร ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาภาคปฎิบัติ เปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของแบรนด์ Westin ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

ยืนแถวหลัง จากซ้าย:

? พิชยา ภู่พวงไพโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร กลุ่มโรงแรมในเครือ
? กัลยกร เสมบุญหล่อ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
? กษมา นิลแดง ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล กลุ่มโรงแรมในเครือ
? ดวงใจ รุ่งเรืองอารี
? พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี


ข่าวอื่นๆ

+more