NEWS

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เชิญชมนิทรรศการ ''น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล''

Aug 18, 2017 / ดู 439 ครั้ง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด "น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล" ภายในนิทรรศการนำเสนอ เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ อันส่งผลสัมฤทธิ์ถึงแผ่นดินไทยและคนไทย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน พร้อมกิจกรรมสุดชิค แต่งกายและถ่ายภาพที่ระลึก ในชุดชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งเป็นชุดที่ทำขึ้นโดยชาวไทยภูเขาที่มีฝีมือในการปักผ้าเป็นลวดลายต่างๆ หนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งในอดีต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพสกนิกรทางภาคเหนือ โดยเฉพาะบนดอยสูง และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยเสด็จด้วยทุกครั้ง พระองค์ท่าน จึงทอดพระเนตรเห็นความสวยงามของผ้าชาวเขา ที่ชาวเขาเผ่าต่างๆ ใส่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ จึงมีพระราชดำริ ให้ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริมสำหรับชาวไทยภูเขาอีกทางหนึ่ง พร้อมกันนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บริเวณภายในงานอีกด้วย
นิทรรศการร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด "น้ำพระราชหฤทัย แผ่ไพศาล" เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โถงนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔ www.nitasrattanakosin.com หรือ www.facebook.com/nitasrattanakosin


ข่าวอื่นๆ

+more