NEWS

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Jul 26, 2017 / ดู 294 ครั้ง

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในโครงการต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียวศักดิ์ชาย เลาหวิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ พร้อมทีมงาน รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว จัดโดย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดย อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประเภทอาคารสูง รางวัลแก้วไพฑูรย์ จากการคัดเลือกภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 246 หน่วยงาน โดยมี จักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


ข่าวอื่นๆ

+more