NEWS

สัมมนาในหัวข้อ ''ห่างไกล..โรคฮิตคนเมือง''

Jul 20, 2017 / ดู 345 ครั้ง

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่คุณไม่ควรมองข้าม ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. ขอเชิญคนรักสุขภาพและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ห่างไกล..โรคฮิตคนเมือง" งานนี้ฟรี!! ซึ่งมีการให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม inter 1 ชั้น 15 รพ.ยันฮี
ท่านสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/MtU9h9
หรือติดต่อแผนกส่งเสริมการตลาด โทร. 02-879-0300 ต่อ 57979 ,57980

- ผจญ (โรค) "คนเมือง"...ที่คุณไม่เคยรู้ โดย นพ.ศุภวัฒน์ วราพรมงคลกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรกรรม

- "ป่วยได้ก็หายได้ ด้วยตัวเราเอง" โดย นพ.วัสสะ วัชรากร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สาขาแพทย์ทางเลือก (Detox & Chelation) เจ้าของเพจ "สุขภาพดีไปกับหมอฟลุ๊ค"

Workshop พิเศษ!!

- เลือกอาหารสุขภาพ กินอย่างไรไม่แก่เร็วโดย คุณศศินันท์ โชติธันยพัฒน์, คุณผาลิกา เฉลิมวรพงศ์
นักกำหนดอาหาร, ภญ.ชลธิดา ด่านดำรงรักษ์, ภญ.มยุริน ฤทธิเดช

- เท้านั้นสำคัญไฉน โดย คุณศศินันท์ โชติธันยพัฒน์, คุณมานิสา คนมั่น นักกายภาพบำบัด


ข่าวอื่นๆ

+more