กลุ่มบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(GUNKUL) ต่อยอดการเรียนรู้ | BEC Tero Radio
NEWS

กลุ่มบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง(GUNKUL) ต่อยอดการเรียนรู้

Jun 08, 2017 / ดู 449 ครั้ง

คุณกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัท และ คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร และดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) พร้อมทีมผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 11 จำนวน 60 ทุน รวมถึงมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม นาฏศิลป์ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในความตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม ตามนโยบายค่านิยมขององค์กร


ข่าวอื่นๆ

+more