NEWS

ส่งเสริมความรู้ ฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี

Jun 07, 2017 / ดู 497 ครั้ง

กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เดินหน้าสานต่อโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าในวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ในจังหวัด พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี โดยมีเยาวชนร่วมอบรม กว่า 80 คน ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเร็วๆนี้


ข่าวอื่นๆ

+more