NEWS

เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด สำหรับเด็ก

Jun 06, 2017 / ดู 388 ครั้ง

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจอายุ 9-10 ปี เข้ารับการอบรมหัวข้อ "เดิน วิ่ง กลิ้ง กระโดด สำหรับเด็ก" ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร ภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน โดยจัดอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4 ต่อ 115 หรือ 086-3419978 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร ภายใต้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน โดยจัดอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4 ต่อ 115 หรือ 086-3419978


ข่าวอื่นๆ

+more