NEWS

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3 สัปดาห์ รุ่นตุลาคม 2560

May 31, 2017 / ดู 515 ครั้ง

โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กำลังรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สอบแข่งขันชิงทุนเต็มจำนวนและทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลา 3 สัปดาห์ ที่ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาความกล้าใช้ภาษาอังกฤษ เพิ่มโลกทัศน์ เผยแผ่วัฒนธรรมไทย และให้เยาวชนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นการถ่วงดุล และสร้างภูมิคุ้มกันการรับวัฒนธรรมต่างชาติอย่างขาดการไตร่ตรอง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มิถุนายน 2560 ขอรายละเอียด และสมัครได้ที่โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 ? 6900375-7 หรือดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ecethailand.com วันเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ข่าวอื่นๆ

+more