NEWS

หน่วยงาน สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

May 05, 2017 / ดู 565 ครั้ง

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน โดยจะจัดอบรม เรื่อง แอโรบิก "ตารางเก้าช่อง" ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร จึงขอเชิญผู้นำการออกกำลังกายหรือครูในโรงเรียน เข้ารับการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น สมัครด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4 ต่อ 115 หรือ 086-3419978


ข่าวอื่นๆ

+more