NEWS

สผ. สรุปผลการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลแก่สถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตาม EIA ประจำปี 2559 : EIA Monitoring

Mar 06, 2017 / ดู 390 ครั้ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สรุปผลการคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อม ดีเด่น (EIA Monitoring Awards ) เพื่อสร้างแรงจูงใจสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโครงการพัฒนาของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมฯ หรือ EIA อย่างต่อเนื่อง
กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2016 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล


ข่าวอื่นๆ

+more