NEWS

กรมส่งเสริมฯต้อนรับ JTBF จากญี่ปุ่น

Feb 20, 2017 / ดู 337 ครั้ง

นายวัชรา ขนิษฐบุตร วิศวกรเชี่ยวชาญประจำสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวรพงษ์ ฉินโชคสกุลชัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และทีมผู้บริหารร่วมต้อนรับคณะ JTBF (Japan-Thailand Business Forum) จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมบรรยายสภาวะอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศไทย โดย ดร.พลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สพส.กสอ.


ข่าวอื่นๆ

+more