ประจำวันที่ 1 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2559
ได้รับ นาฬิกาอัจฉริยะ Pebble Smartwatch มูลค่า 4,590 บาท และบัตรคอนเสิร์ต Selena Gomez มูลค่าใบละ 3,000 บาท

  1. คุณ Tipsukon Yeerong - Pebble Smartwatch
  2. คุณ กนกศิลป์ สุรนารถ - บัตรคอนเสิร์ต Selena Gomez
  3. คุณ Warissara Yupitak - บัตรคอนเสิร์ต Selena Gomez
  4. คุณ ฉัตราถรณ์ แต้ประจิตร - บัตรคอนเสิร์ต Selena Gomez
  5. คุณ ฐาปนี มิมาลา - บัตรคอนเสิร์ต Selena Gomez
  6. คุณ วิษณุ เนตรน้อย - บัตรคอนเสิร์ต Selena Gomez

 
Smartphone
Netbook
Tablet
เครื่องเล่นMP3
Gift Voucher อาหาร/ที่พัก
 
Copyright ©2013.MUSIC CLUB All rights reserved.