DJ จ๊อบ พาผู้โชคดีจากกิจกรรม HitZ Cinema ไปชมภาพยนตร์ 'Robin Hood พยัคฆ์ร้ายโรบินฮู้ด' รอบพิเศษก่อนใคร!! | BEC Tero Radio
GALLERY